Agile – game changer zarządzania budową produktów

Blog

Czym jest Agile?

Termin “Agile” znacznie zyskał na popularności w ciągu ostatniej dekady. Zwinne zarządzanie to temat, który często pojawia się podczas konferencji IT w Polsce i na całym świecie. To właśnie ono często stoi za sukcesem największych firm technologicznych. Pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów w niedługim czasie i niedużym nakładem pracy.

Agile oznacza “zwinny”. To iteracyjne podejście do zarządzania projektami oraz tworzenia oprogramowania, które pomaga zdalnym zespołom dostarczyć klientom korzyści znacznie szybciej i przy mniejszej liczbie problemów. Zespoły Agile nie dostarczają całej pracy za jednym razem, a raczej przynoszą pracę w niewielkich, ale użytecznych przyrostach. Wszystkie plany oraz wyniki są poddawane ciągłej ocenie, dzięki czemu zespoły szybko reagują na wszelkie zmiany. W Agile wyznacza się tzw. sprinty, czyli krótkie, ograniczone czasowo okresy, w których zespół pracuje nad konkretnym zagadnieniem oraz ukończeniem danej ilości pracy.

W tzw. modelu kaskadowym, konkretne osoby odpowiedzialne są za dany segment projektu, gdzie dane zadania przechodzą do kolejnego etapu. Natomiast Agile pozwala na koordynowanie przedsięwzięć o dużej ilości zmiennych i nadzorowanie wszystkich etapów prac. Podstawę takiego podejścia stanowią przede wszystkim współpraca, otwarta komunikacja, elastyczność oraz wzajemne zaufanie członków zespołu. W przeciwieństwie do modelu kaskadowego Agile zakłada, że na początku projektu nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować jego całego przebiegu. I chociaż to lead projektu, czyli Scrum Master oraz product owner, czyli Architect czuwają nad pracą całego zespołu, ustalając priorytety i efektywnie nadzorując wszelkie projekty, to właśnie zespół samodzielnie organizuje pracę w oparciu o szczegółowo określone zadania. Zarządzanie projektami opartymi o metodyki zwinne Agile przebiega w kilku etapach, składających się na powtarzalne cykle. 

W praktyce Agile nie jest wyłącznie zbiorem wydarzeń czy konkretnych technik programowania. Zarządzanie projektami opartymi o metodyki zwinne, przebiega w kilku etapach, składających się w sumie na powtarzalne cykle. Po zakończeniu każdego z nich czeka się na feedback od klienta i wprowadza zmiany, stale doskonaląc projekt. Wszystko opiera się o pewien framework, który w tym przypadku nazywamy Scrum.

Czym jest Scrum?

To nic innego jak tylko pewne ramy postępowania, które ułatwiają zespołom współpracę. Zachęca on zespoły do ciągłego doskonalenia, nauki na podstawie doświadczeń, samodzielności, odpowiedzialnej organizacji oraz ciągłego ulepszania projektu. Choć Scrum najczęściej znajduje zastosowanie w branży IT, jego zasady można odnieść do każdego rodzaju pracy zespołowej. Tego rodzaju ramy postępowania związane są z zarządzaniem projektami Agile i stanowią opis zbioru spotkań, narzędzi oraz ról, które są niezwykle pomocne przy zarządzaniu pracą oraz porządkowaniu jej. 

Ramy postępowania Scrum opierają się na ciągłym uczeniu i dostosowywaniu do zmiennych czynników oraz na założeniu, że zespół doskonali się wraz ze zdobytym doświadczeniem. Ten framework skonstruowany jest w taki sposób, by pomóc zespołom naturalnie dopasować się do zmiennych warunków i wymagań klientów, uwzględniając przy tym zarządzanie priorytetami zadań będących częścią procesu. Dzięki uwzględnieniu krótkich cykli wydawania, zespół może ciągle się uczyć i doskonalić. 

Zespół Scrum

Zespół Scrum wymaga trzech konkretnych ról: Product Ownera, Scrum Mastera oraz zespołu tworzącego oprogramowanie. Z uwagi na to, że zespoły Scrum obejmują różne działy, w skład zespołów wchodzą m.in. programiści, testerzy i designerzy. 

Product ownerzy są ekspertami w dziedzinie produktu, którym zarządzają. Ich zadania polegają przede wszystkim na zrozumieniu wymagań biznesowych, klienta oraz rynku, a także ustaleniu priorytetów prac, które mają być realizowane przez zespół inżynierski. Zajmują się oni głównie tworzeniem i zarządzaniem backlogiem produktu, udzielaniem zespołowi jasnych wskazówek oraz decydowaniem, kiedy należy dostarczyć produkt. Warto zaznaczyć jednak, że product owner nie zawsze jest też kierownikiem produktu. Product ownerzy koncentrują się przede wszystkim na tym, by zespół tworzący oprogramowanie dostarczył najwyższą wartość dla firmy. Oprócz tego istotnym jest, by product ownerem była jedna osoba, ponieważ żaden zespół nie chce dostawać sprzecznych wskazówek od dwóch ekspertów.

Scrum masterzy to mistrzowie Scrum w swoich zespołach. Szkolą członków zespołu, product ownerów oraz inne osoby w firmie w zakresie procesu Scrum i wciąż stawiają na doskonalenie swoich praktyk. Można powiedzieć, że taka osoba jest głównym koordynatorem projektu. 

Zespoły Scrum odpowiedzialne są za tworzenie oprogramowania. Najbardziej efektywne zespoły są zwarte, znajdują się w jednym miejscu i zazwyczaj składają się z pięciu do siedmiu członków. Członkowie zespołów mają różne umiejętności i uczą się od siebie nawzajem. Skuteczne zespoły często są w stanie skutecznie organizować własną pracę i wspierać siebie nawzajem, aby zapewnić skuteczne zakończenie sprintu. 

Dlaczego warto postawić na zwinne zarządzanie?

Odpowiednio zaplanowana, przemyślana i wdrożona transformacja Agile, która jest wspierana przez znakomicie wykwalifikowanych kierowników wyższego szczebla, pozwala na znaczne podniesienie efektywności zespołów oraz szybsze dostarczanie wyższej jakości produktów. Zespoły, które decydują się na wdrożenie metodyki Agile, mogą szybko reagować na zmiany na rynku oraz opinie klientów, modyfikując usługi na bieżąco. Bieżące planowanie oraz dostarczanie produktów w małych, częstych przyrostach, pozwala gromadzić feedback od klienta na temat każdej zmiany i uwzględniać go w kolejnych planach. 

Kiedy wykorzystując model kaskadowy, układamy plan dla klienta, tworzymy coś na podstawie tego, co nam powiedział. Szacujemy potencjalne ryzyko i staramy się tym zarządzać. Pracujemy i dostarczamy gotowe rozwiązania, a później nierzadko okazuje się, że klient potrzebuje czegoś innego niż to, co zadeklarował na samym początku albo, że miał na myśli coś zupełnie innego niż my. Nagle może okazać się, że nie wiedzieliśmy o bardzo wielu rzeczach. A tego rodzaju “niespodzianki” potrafią przepalać dużą ilość czasu i pieniędzy. 

Kiedy jednak nasze planowanie i działania oprzemy na modelu Agile, jest duża szansa, że będziemy mogli wykryć problemy już zawczasu i zmodyfikować projekt tak, by jak najlepiej spełniał oczekiwania klienta. W tym modelu autentyczne interakcje międzyludzkie są ważniejsze niż sztywne procesy. Bieżąca współpraca z klientami oraz innymi członkami zespołu jest tak naprawdę kluczowa i często ma większe znaczenie niż początkowe sztywne założenia. 

To właśnie wspólny cel pozwala dostarczać produkty najwyższej jakości, które są modyfikowane na bieżąco. I choć z początku taki model może wydawać się ryzykowny, wiele firm potwierdza, że jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na spełnianie i przekraczanie oczekiwań klienta. 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.