Fragment raportu „Wpływ wojny w Ukrainie na branżę IT” – „Firmy wspierają Ukraińskich pracowników”

Blog

Gdy rząd USA ujawnił plany Rosji dotyczące inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., 92% ukraińskich firm IT opracowywało plany ciągłości biznesowej, aby przygotować się na każdą ewentualność.

Zgodnie z tymi planami wiele firm natychmiast przeniosło swoich specjalistów, którzy byli zaangażowani w kontrakty dla klientów zagranicznych, do krajów Europy Wschodniej lub do zachodnich regionów Ukrainy. Gdy 24 lutego rozpoczęła się inwazja armii rosyjskiej, firmy informatyczne zorganizowały ewakuację pracowników z centralnych i wschodnich regionów kraju. Przeniesiono pracowników z obszarów o podwyższonym ryzyku do Lwowa i innych zachodnich miast. Plany awaryjne obejmowały m.in. wynajmowanie mieszkań dla pracowników, którzy chcieli tymczasowo się przenieść. Do tego wiele ukraińskich firm IT ma lokalizacje w kilku krajach i dzięki dość dużej mobilności ekspertów może elastycznie reagować na takie scenariusze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej.

Kilka firm technologicznych z biurami w Ukrainie przeniosło się wcześniej i rozpoczęło relokację pracowników przed rosyjskim atakiem z 24 lutego, np. Wix, AppsFlyer, Fiverr, Cimpress i Ciklum. Jednak obecnie taki ruch może utrudniać decyzja rządu, zgodnie z którą mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz opuszczania kraju. To stanowi poważny problem dla branży zdominowanej w około 70% przez mężczyzn. Wielu z nich realizuje podwójny obowiązek, łącząc pracę zawodową ze służbą wojskową. Niektóre firmy oferują pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania w bezpiecznym miejscu dla wszystkich pracowników. Poza tym przekazują miesięczne premie z wyprzedzeniem i zobowiązują się do wypłacania pełnych pensji każdemu pracownikowi wchodzącemu w skład ukraińskich sił zbrojnych na czas ich służby. Do sił zbrojnych wstąpiło wielu ukraińskich informatyków, w szczególności tych, którzy mieli doświadczenie w działaniach wojskowych w poprzednich latach. Ci, którzy nie mają żadnego doświadczenia wojskowego, robią to, co potrafią najlepiej – walczą na froncie cybernetycznym.

EPAM jest fifirmą najbardziej dotkniętą niebezpieczeństwem utraty pracowników, ponieważ zatrudnia aż ok. 12 tys. specjalistów IT w Ukrainie. Według opublikowanych komunikatów prasowych firma wspiera swoich pracowników od momentu rozpoczęcia konfliktu (w tym zapewnia transport, zakwaterowanie, opiekę zdrowotną, pomoc psychologiczną i wolontariuszy) oraz przekazuje fundusze na pomoc humanitarną. EPAM stale ocenia obecną sytuację, wdraża i realizuje plany ciągłości biznesowej, a w niektórych przypadkach pomaga także w przeniesieniu swoich pracowników do Polski.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.