Fragment raportu „Wpływ wojny w Ukrainie na branżę IT” – „Szanse i wyzwania dla polskiej branży IT”

Blog

Fragment raportu pokazuje, że do Polski trafiło już ok. 30 tys. programistów z Ukrainy. To w pewnym stopniu może uzupełnić deficyt specjalistów na rynku polskim, o ile Ukraińcy nie wyjadą dalej na Zachód. Polska jest bowiem tylko jednym z miejsc, gdzie przenoszą się ukraińscy praco–wnicy IT oraz otwierają się nowe biura firm, które do tej pory działały w Ukrainie lub Rosji. Co warte podkreślenia wśród pracowników, którzy znajdują się teraz w Polsce istnieje duża reprezentacja kobiet, którym z oczywistych względów łatwiej było wyemigrować.

Ważnym aspektem decydującym o tym, czy uda się polskim firmom pozyskać pracowników z Ukrainy będzie otwarcie się na pracę zdalną lub pracę w systemie hybrydowym. Trzeba wziąć pod uwagę, że pobyt pracowników z Ukrainy w Polsce może być czasowy, dlatego warto już teraz umożliwić elastyczny system pracy, jeśli w przyszłości planowaliby powrót do swojego kraju.

Z dostępnych informacji wiadomo, że aż 61% specjalistów z Ukrainy musiało opuścić swoje domy, a 14% jest obecnie za granicą. Firmy, które chcą utrzymać swoje zespoły IT muszą rozważyć przeniesienie swoich pracowników w bezpieczne miejsce i zorganizować zezwolenia na pracę. Polski rząd wdrożył specjalną ustawę o pomocy uchodźcom ukraińskim, która umożliwia im m.in. legalną pracę i założenie działalności gospodarczej. Uproszczone przepisy mogą przyciągnąć specjalistów. Dodatkowym dużym atutem jest na pewno fakt, że w Polsce pracownicy są nadal blisko swojego kraju i ewentualnej rodziny, która została w Ukrainie.

Fragment raportu – WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA SPECJALISTÓW

Kolejnym ważnym skutkiem wojny w Ukrainie jest wzrost zapotrzebowania na usługi IT na rynku polskim. Firmy, które wycofują się z Rosji i Białorusi bardzo często chcą przenieść swój biznes m.in. do Polski. To powoduje wzrost popytu na i tak już deficytowych specjalistów IT oraz jeszcze bardziej zaostrzoną konkurencję o najlepsze talenty.

Ze względu na wciąż niestabilną sytuację, ograniczone możliwości w wykonywaniu zleceń mają też pracownicy w Ukrainie. Dlatego przenoszenie do Polski projektów do tej pory realizowanych w tym kraju to także zauważalny trend.

Z najnowszych badań koniunktury GUS wynika, że w styczniu i w lutym 2022 r. niedobór wykwalifikowanych pracowników był barierą w działalności już dla prawie połowy firmy z branży IT. To najwięcej w historii tych badań. Sytuacja wywołana wojną z pewnością jeszcze pogłębi ten problem. Do tej pory Rosja, Białoruś i Ukraina odpowiadały za realizację mniej więcej 1⁄3 usług IT zlecanych w tej części kontynentu. Teraz te proporcje z pewnością się zmienią, bardzo możliwe, że na korzyść Polski. Nasz kraj stoi przed szansą pozyskania nowych klientów, większych projektów i jeszcze szybszego rozwoju sektora technologicznego. Jednak będzie to możliwe wyłącznie przy jednoczesnym wypełnieniu deficytu kadrowego np. dzięki pozyskaniu ukraińskich specjalistów.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.