Fragment raportu „Wpływ wojny w Ukrainie na branżę IT” – „Technologia rozwijana w Ukrainie”

Blog

Zaskakująco duża ilość technologii, która umożliwia nam codzienne życie, jest budowana i rozwijana przez inżynierów i programistów z Ukrainy. PayPal, WhatsApp, Grammarly, GitLab i Solana to firmy, które zostały założone lub współzałożone przez Ukraińców, a Google, Samsung i Amazon mają centra badawczo-rozwojowe w tym kraju.

To wszystko pokazuje, że Ukraina stała się preferowanym miejscem dla wielu firm do zatrudniania wykwalifikowanych pracowników IT. Ukraina jest tak popularna, ponieważ można tu zatrudnić wielu doświadczonych inżynierów, a także dlatego, że – w przeciwieństwie do większości Europy – okresy wypowiedzenia są tu krótkie. Dodatkowym atutem są niższe koszty i stawki za pracę. Co powoduje, że stosunkowo łatwo zatrudnić w Ukrainie wysoko wykwalifikowane talenty techniczne.

Według branżowego portalu Jobs.dou.ua do 50 największych firm outsourcingowych i technologicznych, które działają na terenie Ukrainy należą m.in.:

EPAM – 11600 pracowników technicznych

SoftServe – ponad 9400 pracowników technicznych

GlobalLogic – ponad 6300 pracowników technicznych

Luxoft – ponad 3500 pracowników technicznych
(klientami są m.in. Boeing, Dell, IBM i Deutsche Bank)

Ciklum – ponad 3000 pracowników technicznych

NIX – ponad 2700 pracowników technicznych

UKRAIŃSKA BRANŻA IT PODCZAS WOJNY

Sektor IT jest jedną z najważniejszych branż w Ukrainie, która w trakcie wojny wciąż funkcjonuje i wypracowuje dochód dla kraju. Obecnie działa na poziomie ok. 80% tego, co było realizowane przed wojną.

Z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie IT Ukraine Association wynika, że:

  • około 70% specjalistów IT nadal pracuje
    w stosunkowo „bezpiecznych” regionach Ukrainy
    ,
  • około 16% pracowników IT, w tym wiele kobiet, przebywa za granicą,
  • około 2% informatyków wstąpiło do sił zbrojnych,
  • 5% zgłosiło się na ochotnika do pomocy przy działaniach związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym i wspieraniem krytycznej infrastruktury narodowej.

Nawet w tych ekstremalnych warunkach ukraińskie firmy IT dokładają wszelkich starań, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec zagranicznych klientów. Spora część ukraińskich specjalistów to freelancerzy, co oznacza, że aby utrzymać się na rynku i zarabiać, muszą dostarczać projekty. Ze wspomnianych wyżej badań wynika, że 85% specjalistów IT nadal pracuje i realizuje zadania, a tylko około 5% lokalnych projektów zostało anulowanych lub przełożonych.

Ponieważ ukraiński sektor IT opiera się głównie na eksporcie usług, jest znacznie mniej związany z lokalizacją niż inne branże. Firmy opierają się na elastycznych modelach pracy, takich jak telepraca. Oznacza to również, że procesy mogą zostać w krótkim czasie przeniesione za granicę.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.