Nearshoring – elastyczne rozwiązanie w czasach cyfrowej rewolucji

Blog

Stworzenie własnego zespołu IT jest czasochłonne, kosztowne, a czasem wręcz niemożliwe. Szczególnie w przypadku mniejszych firm, które z jednej strony potrzebują najlepszych specjalistów IT, a z drugiej nie mają środków na konkurowanie o pracownika z większymi graczami na rynku. Z myślą o takich właśnie firmach powstała usługa nearshoringu, która pozwala zlecić realizację projektów IT zewnętrznym specjalistom z krajów bliskich kulturowo, językowo i geograficznie. Sprawdź, czym dokładnie jest nearshoring i kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania. 

Nearshoring – co to jest?

Nearshoring to jeden z rodzajów outsourcingu, czyli przekazywania zadań, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej. Natomiast specyfika nearshoringu polega na tym, że owe procesy przenoszone są do kraju, który cechuje się bliskością geograficzną i kulturową. Dzięki temu zlecający ma większą kontrolę nad projektem, a podjęta współpraca nie jest zakłócana przez ewentualne bariery, wynikające z różnic kulturowych, czy językowych.  

Przykładem nearshoringu mogą być amerykańskie firmy, które outsourcują swoje projekty do firm mieszczących się w Meksyku, czy kraje europejskie, które chętnie korzystają ze wsparcia firm wschodnioeuropejskich.  

Nearshoring a offshoring – różnice

W przeciwieństwie do nearshoringu offshoring polega na outsourcingu zadań do firm odległych geograficznie, kulturowo i mentalnie, np. polska firma zleca projekty specjalistom IT z Azji. 

Zaletą offshoringu są przede wszystkim niższe koszty pracy. Jednocześnie bariery komunikacyjne, czy to wynikające z różnych stref czasowych, czy też różnic kulturowych, sprawiają, że offshoring nie sprawdzi się w każdej firmie.  

Jakie są wady i zalety nearshoringu?

Nearshoring to rozwiązanie dla firm, które nie chcą lub nie są w stanie stworzyć własnego zespołu IT, lub wolą oddelegować część projektów zewnętrznemu zleceniodawcy. Dzięki tej usłudze dana firma może liczyć na współpracę z najlepszymi specjalistami IT z różnych obszarów, bez konieczności samodzielnego ich rekrutowania i ponoszenia kosztów zatrudnienia. 

Na korzyść nearshoringu przemawia przede wszystkim bliskość zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Praca w jednej strefie czasowej umożliwia regularne spotkania, co pozwala na szybkie i sprawne rozwiązywanie ewentualnych problemów. Dodajmy, że takie spotkania mogą mieć charakter zarówno online, jak i offline, ponieważ koszty podróży pomiędzy firmami są stosunkowo niewielkie. Do tego taka podróż nie zabiera wiele czasu. 

Ogromną zaletą nearshoringu są także niewielkie różnice kulturowe, które przekładają się podobne nawyki zawodowe oraz przepisy prawa. Dzięki temu współpraca specjalistów IT w ramach nearshoringu przebiega sprawniej i napotyka na mniej niespodziewanych przeszkód. 

Jednocześnie warto podkreślić, że nearshoring jest bardziej kosztowny od offshoringu. Z punktu widzenia Polski koszty pracy w Europie są po prostu wyższe niż np. w Azji, co sprawia, że korzystanie z nearshoringu wymaga większych nakładów. Poza tym nie każdemu może odpowiadać fakt, że w przypadku outsourcingu IT praca odbywa się w całości zdalnie. 

Kiedy warto skorzystać z nearshoringu?

Znasz już najważniejsze wady i zalety nearshoringu. Czas zastanowić się, kiedy warto skorzystać z takiej usługi. 

Przede wszystkim o nearshoringu powinieneś pomyśleć, gdy do realizacji projektów potrzebujesz doświadczonych specjalistów IT. Takie osoby są rozchwytywane na rynku, także proces rekrutacji może trwać długo, a do tego nie masz gwarancji, że zakończy się sukcesem. W takim przypadku o wiele szybciej rozpoczniesz realizację zadań, jeśli zgłosisz się do firmy świadczącej usługi nearshoringu IT.  

Poza tym nearshoring sprawdzi się, gdy moce przerobowe twojego obecnego zespołu IT są niewystarczające. Jeśli na jakimś etapie realizacji projektu okaże się, że potrzebne są dodatkowe ręce do pracy, w ramach nearshoringu praktycznie od razu będziesz mieć dostęp do nowych specjalistów IT. W rezultacie unikniesz opóźnień, które mogłyby pociągać za sobą nieprzyjemne konsekwencje i dodatkowe koszty. 

Co równie ważne, takie dodatkowe wsparcie może mieć charakter doraźny. Po nadrobieniu zadań zespół można ponownie zmniejszyć, co nie jest takie proste, gdy postanawiasz zatrudnić informatyka bezpośrednio w swojej firmie. 

Ponadto nearshoring to także gwarancja płynności pracy. Jeśli dany specjalista udaje się na urlop lub choruje, w ramach outsourcingu jest on automatycznie zastępowany przez inną osobę o takich samych kwalifikacjach. Dzięki temu ryzyko tego, że braki kadrowe doprowadzą do opóźnień w realizacji projektów, jest o wiele mniejsze. 

Nearshoring to także niższe koszty współpracy ze specjalistami IT, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad jakością realizacji zadań. Jeśli nie chcesz zatrudnić informatyków bezpośrednio w swojej firmie, a jednocześnie masz obawy przed zleceniem projektów zespołom z odleglejszych kulturowo czy geograficznie krajów, to nearshoring będzie właśnie dla ciebie. 

Znalezienie najlepszych pracowników to nie lada wyzwanie. Dotyczy to szczególnie branży IT, w której wciąż jest więcej wolnych miejsc pracy niż specjalistów. Wyjściem z tej sytuacji jest zdecydowanie się na wypożyczenie pracowników z firmy zewnętrznej, np. w formie nearshoringu. Jeśli chciałbyś skorzystać z takiego rozwiązania, skontaktuj się z nami i powiedź nam, jakich specjalistów potrzebujesz.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.