Poznaj 10 korzyści, dla których warto zastosować Agile w swoim przedsiębiorstwie

Blog

Agile to iteracyjne podejście do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, które pomaga zespołom dostarczać korzyści dla klientów znacznie szybciej, zmniejszając przy tym liczbę problemów. Zamiast stawiać na dostarczenie gotowego produktu, który jest końcowym wynikiem pracy danego teamu, zespoły Agile dostarczają pracę w niewielkich, ale użytecznych przyrostach. Praca podlega ciągłej ocenie ze strony klienta, dzięki czemu zespoły mogą szybko reagować na zmiany. 

Istnieje wiele korzyści, dla których warto zastosować Agile w swojej firmie. Przedstawiamy najważniejsze z nich. 

Korzyść 1: Zmniejszenie kosztów i nakładów czasowych

Jedną z najważniejszych korzyści z zastosowania iteracyjnego podejścia Agile jest obniżenie kosztów oraz zmniejszenie nakładów czasowych, potrzebnych do pracy nad danym projektem. Dzieje się to za sprawą szybkiego reagowania na konkretne potrzeby klientów. Jeśli klient ma możliwość dokonywania zmian oraz dawania feedbacku w czasie rzeczywistym, zespoły mogą lepiej dostosować się do jego potrzeb. 

Korzyść 2: Obniżenie ryzyka pojawienia się błędów

Komunikacja, którą stosuje się przy podejściu Agile znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się błędów. Wszelkie uwagi dotyczące projektu wdrażane są już na jego początkowych etapach, dzięki czemu mamy pewność, że klient otrzyma to, czego oczekuje. Każdy członek zespołu zaangażowany w projekt, szybko otrzymuje informację zwrotną na temat swoich działań. Dzięki temu możemy rozwiązać dany problem, zanim zainwestujemy mnóstwo czasu i energii w cały projekt. 

Korzyść 3: Większa elastyczność i innowacyjność

Tradycyjne podejście do projektów może być dość “sztywne” i ograniczać nasze działania. Etapy projektu planowane są z góry, a trzymanie się początkowych założeń może ograniczać wszelką innowacyjność. Branża IT zmienia się bardzo dynamicznie, więc szybkie reagowanie na różnego rodzaju nowinki techniczne może być niezwykle rozwojowe. W przypadku tradycyjnego podejścia jesteśmy zmuszeni ignorować tego rodzaju zmiany, póki dany projekt się nie skończy, co znacznie ogranicza swobodę działań. 

Agile pozwala na szybkie dostosowanie się do zmian rynkowych i wdrożenie najnowszych technologii na dowolnym etapie tworzenia projektu. Wszelkie zmiany wprowadzane są bardzo szybko. 

To metodyka sprzyjająca kreatywności. Zachęca pracowników do twórczego myślenia i elastyczności w działaniu. Tutaj nie ma trzymania się z góry ustalonych i narzuconych kroków, które mogą trwać miesiącami, a finalnie zmarnować mnóstwo czasu oraz energii na projekt, który po wdrożeniu okaże się przestarzały i pójdzie do kosza. 

Korzyść 4: Redukcja strat

Dzięki Sprintom, regularnym spotkaniom i szybkiemu otrzymywaniu informacji zwrotnych, Agile szybko eliminuje każdy problem, redukując przy tym straty. Projekt posiada dokumentację, ale jest ona zdecydowanie mniej obszerna, niż w przypadku tradycyjnego podejścia. 

Tradycyjne projekty najczęściej posiadają duże ilości dokumentacji, do której często nawet się nie wraca. W Agile ograniczamy dokumentację do minimum, co znacznie zmniejsza straty. 

Korzyść 5: Wcześniejsze dostrzeganie zwrotu z inwestycji

Dzięki krótkim iteracjom oraz szybkiemu i regularnemu dostarczaniu produktu, przedsiębiorstwo może zacząć dostrzegać zwrot z inwestycji dużo wcześniej niż w przypadku zwykłych metod zarządzania. 

W firmach, które stosują tradycyjne podejście, musimy poczekać do zamknięcia projektu, żeby otrzymać jakiekolwiek wyniki. To zdecydowanie zmniejsza nasz zysk i zwiększa szansę na rozczarowanie. 

Korzyść 6: Zwiększenie produktywności członków zespołu

Niewątpliwą zaletą Agile jest to, że zachęca przede wszystkim do skupienia się na zadaniach o wysokim priorytecie oraz najbardziej optymalnym sposobie ich wykonywania. Tutaj członkowie zespołów mają większą swobodę działania, co znacznie zwiększa ich produktywność.

Zespoły, które organizują się same, mają wspólną odpowiedzialność za konkretne projekty. Dzięki temu, że dane zespoły posiadają większą niezależność niż w przypadku tradycyjnego podejścia, decyzje podejmowane są znacznie szybciej, co zwiększa ogólną produktywność. 

Korzyść 7: Agile znakomicie motywuje i inspiruje!

Agile to podejście, które zdecydowanie inspiruje i podnosi morale zespołu. Zespół, który ma tak częste okazje do prowadzenia spotkań i “burz mózgów”, może inspirować się wzajemnie i doskonale organizować swoją pracę. Większa ilość swobody i motywacja do pracy, co przekłada się na wyniki w projekcie.

Korzyść 8: Zadowolenie pracowników jest wyższe

Pracując w Agile, każda osoba może od razu wyrazić swoją opinię na temat postępu projektu na każdym jego etapie. Dzięki temu zadowolenie pracowników rośnie, ponieważ każdy ma realny wpływ na rozwój produktu, 

Wszelkie problemy są bardzo szybko modyfikowane i rozwiązywane. Podobnie dzieje się w przypadku wszelkich nieporozumień. Zarówno osoby, które zarządzają danym teamem, jak i sam klient, mogą szybko reagować i wprowadzać ewentualne zmiany. Wszelkie błędy komunikacyjne zostają szybko wyjaśnione, a potrzeby klienta weryfikowane w czasie rzeczywistym.

Korzyść 9: Agile zapewnia szybsze wyniki

Podejście Agile ułatwia żonglowanie priorytetami zadań. Jesteśmy w stanie od razu eliminować te, które odciągają nas od tego, czym faktycznie powinniśmy się zająć. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć klientom wysokiej jakości produkt, który całkowicie spełnia ich oczekiwania i wyprzedza konkurencję.

Korzyść 10: Agile poprawia jakość

No właśnie, rzecz najważniejsza – jakość. W końcu to od końcowej jakości produktu, który wypuścimy zależy, czy nasza firma odniesie rynkowy sukces. Żadna z wyżej wymienionych zalet nie miałaby dużego znaczenia, gdyby nasze iteracyjne podejście nie przekładało się na tworzenie rzeczy, które są w stanie nie tylko wyprzedzić czasowo, ale także długoterminowo prześcignąć konkurencję.

Firmy, które przeszły na Agile są w stanie zgodnie stwierdzić, że doskonała komunikacja zarówno pomiędzy członkami zespołu, jak i zespołem a usługobiorcą, realnie przekłada się na wyniki całego przedsiębiorstwa. Duża niezależność przy jednoczesnej wzajemnej inspiracji prowadzi do zwiększenia motywacji w pracy. Zrównoważone środowisko Agile zachęca do współpracy i pozwala na eliminację wszelkich nieporozumień już na początkowym etapie działania.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Skontaktuj się z nami.